BP-koor

(Bernardinus-Pancratius koor)

Nadat je je foto’s hebt geupload via Google Drive zijn ze ook hier zichtbaar.
Zie je ze niet meteen, klik dan op refresh bovenin het blok van jouw periode.

Voor de upload via iCloud moet je even wachten tot wij ze handmatig hebben toegevoegd.

1969 – 1980

1981 – 1990

1991 – 2000

2001 – 2010

2011 – 2020